Mirades

Els referents

Pedagogia Lliure

La pedagogia lliure pretén ser una relació educativa basada en l’acceptació i el respecte per la persona, que se sosté en la idea que la principal funció de l’educació no és preparar individus per incorporar-se al món laboral, sinó que representa un compromís per entendre i ajudar l’altre a desenvolupar-se en totes les seves dimensions

Principis educatius d’Emmi Pikler

El pensament d’Emmi Pikler té com a base la confiança i el respecte a l’infant, considerant-lo una persona des del naixement, una persona que és part activa de la seva pròpia evolució, una evolució que es basa en l’activitat i en l’autonomia.

Pedagogia Waldorf

En la Pedagogia Waldorf totes les joguines són de materials naturals i la majoria fets per les mateixes acompanyants. Això permet identificar diferents textures, temperatures, olors, sons… D’aquesta manera aprenen a ser més sensibles.

Mètode Montessori

L’objectiu principal del mètode Montessori era desenvolupar, no solament un nou mètode d’ensenyament, sinó també un mètode que permetés desenvolupar les capacitats dels infants com a éssers humans a través dels sentits, utilitzant l’observació científica.

Pedagogia sistèmica

La Pedagogia Sistémica segons el model de Bert Hellinger, entén la Comunitat Escolar com un tot, un sistema o organització en el qual tots els seus membres: pares, alumnes, direcciò, professors, orientadors i personal no docent, es troben vinculats. Existint uns ordres i dinàmiques que s’estableixen entre ells.

Mindfullness en educació

El Mindfulness és l’energia de ser conscient i estar despert al que està succeint a l’interior i al voltant nostre en el present.

Comparteixes amb nosaltres?...