Mirades

Som mirades

INFANTS, FAMÍLIES I ACOMPANYANTS

El projecte està format per un triangle on existeixen tres elements autònoms i independents, ocupant un lloc important en l’espai i el temps. Sense la funció d’un dels elements, el sistema falla i es desequilibra, per aquest motiu es troben íntimament lligats i vinculats. El més important en això que anomenem un sistema no són les unitats que hi descrivim sinó les relacions que les lliguen. Un sistema és una unitat complexa en l’espai, constituïda de tal manera que les seves unitats mantenen la seva configuració integral d’organització i comportament gràcies a una cooperació especifica.

Així doncs infants, famílies i acompanyants formen part d’aquest sistema.

Comparteixes amb nosaltres?...